لینک های دسترسی

ادامه پروسه انتقال زندانیان در پروان


وزارت دفاع افغانستان می گوید روند انتقال محبوسین از زندان پروان به محبس عمومی پلچرخی کابل آغاز گردیده است.

این روند بدنبال درخواست رئیس جمهورحامد کرزی برای انتقال تمامی محبوسین تحت نظارت نیروهای خارجی در افغانستان، به محابس و توقیف خانه های افغان صورت میگیرد.

آمار دقیق افرادی که در توقیف خانه های نیروهای بین المللی در افغانستان بسر میبرند مشخص نیست، اما شماری از فعالین حقوق بشر از موجودیت شکنجه و سؤرفتار در زندانهای حکومت اظهار نگرانی نموده اند.

XS
SM
MD
LG