لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز پروژه های انکشافی زابل با کمک پنج ملیون دالری امریکا


آغاز پروژه های انکشافی زابل با کمک پنج ملیون دالری امریکا

نیروهای ایتلاف در ولایت زابل برای تطبیق بعضی از پروژه های پلان انکشافی پنج ساله آن ولایت پنج ملیون دالر معاونت دولت امریکا را اعلان نمودند.

موسفیدان، والی ولایت زابل، منسوبین پولیس، اردوی ملی و نیروهای ایتلاف در گردهمایی اشتراک نمودند که به این منظور برگزار گردیده بود.

محمد اشرف ناصری والی زابل از قوماندان تیم بازسازی ولایتی، «پی ار تی»، زابل اظهار امتنان نموده گفت به کمک پول یاد شده یک ساختمان اساسی برای شفاخانه ۱۱۰ بستر ولایت زابل به تازه گی اعمار خواهد شد و تعمیر سابق شفاخانه دوباره بازسازی خواهد شد.

ناصری گفت در ولسوالی های شینکی و ارغنداب دو باب مکتب و دو پل اعمار می شود که سه ولسوالی را باهم وصل خواهد نمود. او علاوه کرد برای ادارات دولتی در قلات مرکز زابل نیز چندین ساختمان اداری ساخته خواهد شد.

دگروال بیل ریس، قوماندان تیم بازسازی ولایتی زابل گفت : پول کمک شده از جمله پول مساعدت مردم امریکا می باشد که به درخواست مردم ولایت زابل و مسوولین این ولایت برای اعمار پروژه های اساسی به مصرف خواهد رسید.

طبق خبری دیگر از ولایت زابل، به روز یکشنبه ۲۵۲ تن از منسوبین پولیس از مرکز تعلیمی پولیس ملی زابل فراغت گرفته و به وظایف امنیتی شان در آن ولایت توظیف گردیده اند.

XS
SM
MD
LG