لینک های دسترسی

Breaking News

کشف تعدادی از پلنگ های نادر در شمال شرق افغانستان


کشف تعدادی از پلنگ های نادر در شمال شرق افغانستان

دسته یی از پلنگ های صحتمند برفی که از نوادر جهان محسوب میگردند، در نواحی کوهستانی شمال شرق افغانستان دیده شده اند.

عکس های پلنگ برفی افغانستان را ببینید.

انجمن محافظت حیوانات وحشی خبر میدهد که تصاویر این نسل ِ روبه انقراض پلنگ ها را، ذریعۀ تله های کمره دار، در شانزده محل مختلف در امتداد معبر واخان بدخشان بدست آورده است. این منطقه، در سرحد با چین قرار دارد.

تخمین شده که فعلاً در طبیعت، به تعداد 4500 الی 7500 پلنگ برفی باقی مانده که آنهم در چند کشور آسیای میانه به سر میبرند. به گفتۀ کارشناسان، تعداد این نوع پلنگ ها، طی شانزده سال اخیر، در حدود 20 درصد تقلیل یافته است.

فهرست حیوانات در حال انقراض نشر می شود

درهمین حال، ادارۀ محیط زیست افغانستان می گوید که مطالعات تازه یی را درمورد حیات وحش در افغانستان انجام داده است تا حفاظت بیشتری از حیوانات موجود در آن کشور صورت گیرد.

غلام محمد ملکیار معاون مسلکی ادارۀ حفاظت از محیط زیست افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که نگرانی های زیادی درمورد نسل های حیوانات در این کشور وجود دارد، وی به طور خاص از پلنگ برفی یاد کرد که نسل آن رو به انقراض است.

درهمین حال مصطفی ظاهر رئیس اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان به رادیو آشنا گفت که به زودی فهرستی از حیواناتی را منتشر خواهند کرد که نسل آن در حال انقراض بوده و باید توجه بیشتری برای حفاظت از این حیوانات در کشور صورت گیرد.

شکار حیوانات در افغانستان و عدم توجه به صحت آنان، منجر به کاهش نسل های حیوانات وحشی گردیده است.

XS
SM
MD
LG