لینک های دسترسی

انتقال اجساد سه هسپانیایی کشته شده به کشورشان


انتقال اجساد سه هسپانیایی کشته شده به کشورشان

اجساد سه مامور امنیتی هسپانوی که از سوی رانندۀ پولیس افغان در شمال افغانستان کشته شده بودند، به هسپانیه انتقال داده شد.

طیارۀ حامل اجساد دو پولیس هسپانوی و یک ترجمان آنان که متولد ایران است، در یک میدان هوایی نظامی در نزدیکی مادرید، مرکز هسپانیه به روز پنجشنبه به زمین نشست.

در مراسم سوگواری این کشته شده گان صدراعظم هسپانیه و دیگر مقامات بلند رتبۀ آن کشور نیز حضور داشتند.

حکومت هسپانیه این رویداد را یک عمل دهشت افگنانه خوانده است.

این سه تن در جریان تمرینات تعلیمی برای پولیس افغان در یک پایگاه هسپانوی مستقر در بادغیس، از سوی رانندۀ پولیس افغان، به روز چهارشنبه کشته شدند، سپس هسپانویان حمله کننده را نیز با ضرب گلوله از پا در آوردند.

قصر سفید در مورد کشته شده گان این رویداد به هسپانیه اظهار تسلیت نموده است.

XS
SM
MD
LG