لینک های دسترسی

یک گروه پنجاه نفری طالبان به دولت پیوستند


تسلیم شدن مولوی نورالعزیز، والی نام نهاد طالبان در ولایت قندوز به حکومت افغانستان درقندهار

مولوی نورالعزیز، والی نام نهاد طالبان در ولایت قندوز همراه با پنجاه تن از افراد مسلح خویش در حالی که بیرق های سفید را در دست داشتند بعد از ظهر روز دوشنبه وارد ریاست امنیت ملی ولایت قندهار گردیده با حکومت یکجا شدند.

مولوی فضل محمد معاون شورای مردمی ولسوالی پنجوایی، بیرق ملی افغانستان را به عوض بیرق سفید با مولوی نورالعزیز تبادله کرد.

داکتر توریالی ویسا والی قندهار ضمن ابراز خوشی برای طالبانی که به دولت پیوسته اند وعدۀ همکاری و فراهم آوری معیشت عادی آنان را نمود. او مخالفین حکومت را برادران آزرده خطاب نموده از آنان خواست تا با دولت یکجا شوند.

مولوی نورالعزیز گفت از طرف دولت برایش اطمینان داده شد که امنیت، معیشت، و سایر امکانات زنده گی برای آنان مهیا خواهد شد.

مولوی نورالعزیز گفت "وعده هایی به ما داده شده است، که چیزی برای ما باشد برای شما نیز خواهد بود، زمینۀ که برای اینها مساعد است برای ما نیز مساعد خواهد شد."

او میگوید "اگر اینها همه به واقعیت بپیوندند همه روزه طالبان با دولت یکجا خواهند شد."

طی چند هفتۀ گذشته این سومین گروه مخالف حکومت است که در ولایت قندهار از جنگ دست کشیده به روند صلح می پیوندند.

XS
SM
MD
LG