لینک های دسترسی

اظهارات وزارت خارجۀ افغانستان پیرامون افغانی بودن برنامۀ صلح


اظهارات وزارت خارجۀ افغانستان پیرامون افغانی بودن برنامۀ صلح

جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان می گوید، هر اقدام و تصمیم در باره پشتیبانی از برنامه صلح با مخالفین مسلح باید در مشوره با دولت افغانستان انجام شود.

جانان موسی زی می افزاید که دولت افغانستان در برنامه صلح به کمک کشورهای همسایه و جامعه جهانی نیاز جدی دارد و هشدار میدهد که برنامه صلح بدون رهبری دولت افغانستان ناکام خواهد شد.

آقای موسی زی تاکید می وزد که گفتگو های صلح تنها میان دولت افغانستان و مخالفین مسلح دولت خواهد بود.

از جانب دیگر، وزارت خارجه میگوید که حکومت افغانستان تصمیم دارد تا برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان، در آیندۀ نزدیک سفارت این کشور را در یونان ایجاد کند.

XS
SM
MD
LG