لینک های دسترسی

نارامی های کنونی، نتیجۀ "عدم توجه" به نظریات دوستم است


بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان میگوید "عدم توجه به نظریات" عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، منتج به تشدید نارامی ها در نقاط مختلف کشور شده است. مصاحبۀ کامل با آقای ته ینج را در اینجا دنبال کنید:

XS
SM
MD
LG