لینک های دسترسی

"توسعه خدمات مخابراتی به روستاها" شعار روزجهانی مخابرات


"توسعه خدمات مخابراتی به روستاها" شعار روزجهانی مخابرات

جایزه جهانی انجمن "جی اس ام" جهانی در سال ۲۰۱۱ به افغانستان اعطا شد.

وزارت مخابرات و شرکت های خصوصی تکنالوژی معلوماتی به طور مشترک در کابل از روز جهانی مخابرات تحت عنوان توسعه و انکشاف خدمات مخابراتی به روستاهای افغانستان تجلیل به عمل آورد.

امیرزی سنگین وزیر مخابرات افغانستان گفت افغانستان از هشت سال به این طرف در عرصه توسعه مخابرات دست آوردهای بی نظیر در سطح منطقه داشته است.

آقای سنگین گفت برای مردم افغانستان ٨٠ درصد خدمات مخابراتی فراهم گردیده است و برای توسعه ٢٠ درصد متباقی به ارزش ۳۰ میلیون دالر پروژه های انکشافی در سال روان عملی خواهد شد.

در سرتاسرافغانستان ١٦ ملیون و دوصد هزارنفر به خدمات مخابراتی دسترسی دارند.

در حال حاضر در افغانستان پنج شرکت مخابراتی و ۴۰ شرکت انترنتی فعالیت دارد. دو ملیون نفر از انترنت استفاده می نمایند که برای توسعه انترنت به شبکه فایبر نوری نیز انکشاف داده خواهد شد.

سالانه، خدمات مخابراتی به دولت افغانستان تقریبا ۱۴۰ میلون دالر عاید می آورد و ۱۰۰ هزار نفر در بخش مخابرات در افغانستان مصروف کار می باشند که عاید اوسط هر نفر ماهانه به ۵۰۰ دالر امریکا یی بالغ می گردد.

XS
SM
MD
LG