لینک های دسترسی

Breaking News

فسخ انتقال مسؤولیت های یک زندان از جانب ناتو به افغان ها


فسخ انتقال مسؤولیت های یک زندان از جانب ناتو به افغان ها

مقامات ناتو در افغانستان بدنبال اتهامات شکنجه که در یک گزارش ملل متحد از آن ذکر شده است، تحویل دهی زندانیان را به بعضی از محابس افغانستان متوقف نمودند.

مقامات ایتلاف به روز چهارشنبه گفتند آنان با احتیاط کامل تا زمانی عمل می کنند که یافته های گزارش ملل متحد که به زودی به نشر خواهد رسید، تائید شود.

گفته می شود مقامات روی حداقل هشت محبس افغانستان که اتهامات شکنجه بر آن وارد شده است، توجه نموده اند.

بعضی از تحلیل گران می گویند احتمال این شکنجه ها، نگرانی و سوالاتی را در مورد آماده بودن افغانها برای اخذ عملیات امنیتی از جانب قوای ایتلاف خلق نموده است.

ناتو در مرحله نخست انتقال مسؤولیت های امنیتی به اردو و پولیس ملی افغانستان طی مراحل تدریجی میباشد که تا حدود سه سال تکمیل خواهد شد.

XS
SM
MD
LG