لینک های دسترسی

فسخ انتقال مسؤولیت های یک زندان از جانب ناتو به افغان ها


فسخ انتقال مسؤولیت های یک زندان از جانب ناتو به افغان ها

مقامات ناتو در افغانستان بدنبال اتهامات شکنجه که در یک گزارش ملل متحد از آن ذکر شده است، تحویل دهی زندانیان را به بعضی از محابس افغانستان متوقف نمودند.

مقامات ایتلاف به روز چهارشنبه گفتند آنان با احتیاط کامل تا زمانی عمل می کنند که یافته های گزارش ملل متحد که به زودی به نشر خواهد رسید، تائید شود.

گفته می شود مقامات روی حداقل هشت محبس افغانستان که اتهامات شکنجه بر آن وارد شده است، توجه نموده اند.

بعضی از تحلیل گران می گویند احتمال این شکنجه ها، نگرانی و سوالاتی را در مورد آماده بودن افغانها برای اخذ عملیات امنیتی از جانب قوای ایتلاف خلق نموده است.

ناتو در مرحله نخست انتقال مسؤولیت های امنیتی به اردو و پولیس ملی افغانستان طی مراحل تدریجی میباشد که تا حدود سه سال تکمیل خواهد شد.

XS
SM
MD
LG