لینک های دسترسی

ایجاد پایگاه های دائمی امریکا درافغانستان؛ تصمیم مردم


ایجاد پایگاه های دائمی امریکا درافغانستان؛ تصمیم مردم

وحید عمر سخنگوی رییس جمهور افغانستان میگوید در حال حاضر گفتگوها پیرامون همکاری های دراز مدت میان حکومت افغانستان و امریکا جریان دارد.

وحید عمر گفت گفتگوها در بخش تخنیکی و فنی دوام دارد.

وی همچنان تاکید نمود که مرحله بعدی این پیمان درازمدت به آرای مردم افغانستان وابسته است و اکنون تنها روی آمادگی های ابتدایی بحث جریان دارد.

سخنگوی رییس جمهورافغانستان علاوه کرده گفت:

درهمین حال، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه با اندریو میچل وزیر امور انکشاف بین المللی برتانیه در کابل ملاقات نمود.

به اساس بیانیۀ ریاست جمهوری افغانستان، درین نشست، که رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی نیز حضور داشت، در مورد کمک های اقتصادی برتانیه به افغانستان و کنفرانس بن صحبت صورت گرفت.

قرار است این کنفرانس در اواخر سال جاری میلادی برگزار شود.

XS
SM
MD
LG