لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیقات نظامی در مورد قراردادی های امریکایی در افغانستان


تحقیقات نظامی در مورد قراردادی های امریکایی در افغانستان

روزنامۀ واشنتگن پُست روز یکشنبه گزارش داد که مقدایر زیاد پول قرارداد های امریکایی به دست طالبان افتاده است.

در گزارش واشنگتن پُست آمده است که از جملۀ هشت شرکتی که قرارداد های حمل و نقل را در افغانستان دریافت کرده اند، چهار آن در امور جنایی دخیل بوده و یا هم به گونه یی از دشمن حمایت کرده اند.

تحقیقات نظامی که طی یک سال گذشته صورت گرفته دریافته است که قرارداد های حمل و نقل ایالات متحده، که ارزش آن بیش از دو میلیارد و ۱۶ میلیون دالر بود، به منظور رشد تجارت در افغانستان عقده شده است. اما مقادیر زیاد آن به شکل غیر مستقیم بدست طالبان افتاده است.

در گزارش روزنامه آمده است که تلاش های حکومات ایالات متحده و افغانستان غرض توقف این مشکل بطی و غیر مؤثر بوده است.

گزارش حاکیست که حکومت ایالات متحده قرار داد این هشت شرکت را برای شش ماه دیگر تمدید کرده است.

XS
SM
MD
LG