لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین گروه سربازان امریکایی از افغانستان خارج شدند


نخستین گروه سربازان امریکایی از افغانستان خارج شدند

صد ها تن از عساکر امریکایی درین هفته افغانستان را ترک گفتند. آنها نخستین گروهی از ده هزار سرباز ایالات متحده بودند که در نظر است تا ختم سال روان از افغانستان فراخوانده شوند.

مقامات نظامی ایالات متحده امروز تأیید نمودند که حدود 650 عسکر اردوی امریکا که در ولایت پروان وظیفه اجرأ مینمودند، به روز چهارشنبه دوباره عازم کشور شان گردیدند.

مقامات نظامی می افزایند که در عوض این عساکر فراخوانده شده، نیرو های دیگر امریکایی فرستاده نمیشوند.

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته اعلام نمود که تا ماه سپتمبر سال 2012، 33 هزار سرباز امریکایی افغانستان را ترک خواهند گفت و بدین ترتیب، تعداد عساکر اضافی یی که وی در سال 2009 دستور اعزام شان را به افغانستان داده بود، دوباره از آن کشور خارج ساخته میشوند.

انتظار میرود باقی عساکر امریکایی مستقر در افغانستان، که تعداد شان به 100 هزار بالغ میگردد، تا ختم سال 2014، یعنی تا زمانی که باید نیرو های افغان مسئوولیت کامل امنیت کشور خود را بدست گیرند، به امریکا برخواهند گشت.

جنگ افغانستان، در بین مردم عامۀ ایالات متحده، محبوبیت اش را باخته است. با در نظر داشت مصرف یک هزار میلیارد دالر در جنگ های افغانستان و عراق در دهۀ اخیر، رئیس جمهور اوباما ماه گذشته در یک خطابه اش گفت، حال زمان آن فرارسیده تا توجه به ساختن امریکا معطوف ساخته شود.

XS
SM
MD
LG