لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما خروج شماری از قوای امریکایی از افغانستان را اعلام می کند


اوباما خروج شماری از قوای امریکایی از افغانستان را اعلام می کند

روزنامه نیویارک تایمز ازقول یک مأمورادارۀ اوباما می نویسد که رئیس جمهورامریکا شام چهارشنبه طی یک بیانیه، پلان مجوزه خویش را درمورد کاهش نیروهای امریکایی و سرعت خروج آنها اعلام خواهد کرد.

روزنامه می افزاید در همین حال رئیس جمهور تصمیم خواهد گرفت تا به مشوره مقامات دفاعی امریکا گوش دهد که خواستار خروج تعداد کمتر یعنی ٥٠٠٠ عسکر ازافغانستان می باشد و تا یک سال دیگر روند خروج شامل حال ۳۰۰۰۰ عسکر امریکایی مستقر در افغانستان خواهد گردید.

روزنامه ازحالت سومی نیز خبرمی دهد و ان خروج تمامی قوای اضافی ازافغانستان تا ختم سال ٢٠١٢ می باشد ولی تقسیم اوقات آن را به قوماندانان میدان جنگ وا می گذارد، طوریکه عین اقدام در خصوص خروج قوای امریکایی ازعراق نیز به عمل آمد.

نیویارک تایمز ازقول نطاق قصرسفید خبرمی دهد که رئیس جمهور هنوزتصمیم نهایی اش را اتخاذ نه کرده است. او گفته است که کار روی این پلان به شدت جریان دارد. همچنان هلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده به این ارتباط درجلسه استماعیه کمیته روابط خارجی سنای امریکا شرکت خواهد ورزید.

روزنامه دردوام مطلب از قول یکی از مأمورین بلند پایۀ امریکایی می نویسد که گفته است، احتمال قوی وجود دارد که ایالات متحده تا ختم سال ٢٠١٢ تمامی سی هزار عسکری را ازافغانستان بیرون نماید که هجده ماه قبل پلان فرستادن ان به افغانستان ترتیب گردیده بود. ولی این پلان تا هنوز نیزنهایی نشده است.

روزنامه می نویسد احتمال دارد تا ختم امسال مجموعاً ١٥ هزارعسکر و به عین تعداد در طول سال اینده ازافغانستان خارج ساخته شوند. اما قراریکه گفته می شود جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا خواهان خروج تمامی سی هزارعسکر اضافی تا ختم امسال می باشد.

به نوشته روزنامه رابرت گیتس وزیردفاع امریکا درمقابل خواهان خروج تعداد کمتری قوا طی سال روان می باشد و خواستار حضور قوای علاوگی تا سال آینده یعنی آغاز مجدد فصل جنگ می باشد تا باشد که دستاورد های حاصله برباد نرود. بر علاوه وی گفته است که تقلیل قوای امریکایی ازافغانستان باید ازلحاظ سیاسی نیزمقدورباشد.

XS
SM
MD
LG