لینک های دسترسی

صحبت ها روی توافقنامۀ امنیتی بین واشنگتن و کابل


انتظار میرود در مذاکرات توافقنامۀ امنیتی بین ایالات متحده و افغانستان، مساله محافظت از حقوق عساکر امریکایی مستقر در افغانستان، بعد از سال ۲۰۱۴، مورد بحث قرار گیرد.

آژانس رویترز به نقل از مأموران افغان گزارش می دهد که توقع میرود توافق با ایالات متحده، تعین تعداد عساکر امریکایی برای باقی ماندن در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴، تعداد پایگاه های آنان، رهبری و کنترول آنان و شرایط حقوقی این عساکر را در بر گیرد.

ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این توافقنامه، که قرار است تا ماه می سال آینده تکمیل گردد، روی مسوولیت، وسعت و ماهیت ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴، معطوف خواهد بود.

XS
SM
MD
LG