لینک های دسترسی

انفجارات جداگانه بم وهلاکت دو نفر درشرق افغانستان


انفجارات جداگانه بم وهلاکت دو نفر درشرق افغانستان

مامورین افغان می گویند انفجار بم های جداگانه در شرق کشور یک عضو شورای ولایتی ویک مدیر مکتب را هلاک ساخت.

مامورین میگویند عضو شورای ولایتی به روز سه شنبه در اثر انفجار در ولایت لغمان کشته شد.

مدیرمکتب درولایت ننگرهار در حادثه انفجار بم تعبیه شده در داخل مکتب کشته شد.

طالبان به طوراغلب از بم گذاری درحملات علیه مامورین حکومت و اهداف دیگر استفاده می کنند.

XS
SM
MD
LG