لینک های دسترسی

Breaking News

ادبیات ارگ تند و زیانبار است - جاکوبسن


شماری از دپلومات های ارشد غربی، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان را یکی از سختگیر ترین رهبران جهان می خوانند که ایالات متحده در عصر حاضر با وی وارد معامله شده است.

این دپلومات های غربی می گویند که پیام ها و بیانات غرب ستیزانۀ حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان نه تنها به سود آن کشور نیست بلکه می تواند افغانستان و افغان ها را بار دیگر از محراق توجه جامعۀ بین المللی دور سازد.

در تازه ترین مورد از چنین کنش ها، رئیس جمهور کرزی به وزارت دفاع افغانستان دستور داده است تا در جریان دو هفتۀ آینده نیرو های ویژه امریکایی (سپیشل فورس) را از ولایت میدان وردک خارج سازد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه یی گفته است که نه تن از ساکنان آن ولایت در جریان عملیات این نیرو ها یا ملیشه های محلی زیر ادارۀ آنان ناپدید شده اند.

مارک جاکوبسن، معاون پیشین نمایندۀ ملکی ناتو در افغانستان در مصاحبۀ اختصاصی با رادیو آشنا، صدای امریکا گفت که حامد کرزی می کوشد تا رهبری جنگ را خود عهده دار شود و جامعۀ بین المللی را در موقعیتی قرار دهد که کمتر وارد نبرد بوده و بیشتر در تلاش های ظرفیت سازی در افغانستان سرگرم باشند.

جاکوبسن که اکنون به صفت کارشناس ارشد در نهاد غیر حزبی مسما به جرمن مارشال فند مستقر در واشنگتن کار می کند، چنین ابراز عقیده می کند که شماری از مشاورین آقای کرزی به این باورند که وی از دو گزینۀ کمک غرب و پشتیبانی مردم خود، باید یکی را انتخاب کند. اما به باور جاکوبسن افغان ها به آقای کرزی به عنوان رهبری نیاز دارند که توانایی کار را، هم با جامعۀ بین المللی و هم با مردم افغانستان داشته باشد.

برخی ها می گویند که رئیس جمهور کرزی به خاطری غرب ستیزانۀ برخورد می کند که شماری از مردم - به ویژه در مناطق پشتون نشین جنوب افغانستان - می پندارند که کرزی تنها بنا بر خواسته های جامعۀ بین المللی عمل می کند - رویکرد ویژه یی که به باور جاکوبسن می تواند اعتبار از قبل شکنند جامعۀ بین المللی را در نزد عامۀ افغانستان بیشتر از پیش آسیب برساند.

پیامد های غرب ستیزی

مارک جاکوبسن استدلال می کند که آقای کرزی گاهی با بیانات تحریک کننده ناتو را به خاطر تلفات غیرنظامیان در افغانستان مورد حمله قرار می دهد و گاهی هم مساعدت های اقتصادی و انکشافی بین المللی را به عنوان یگانه عامل فساد در افغانستان تقبیح می کند.

به باور جاکوبسن این بیانات رئیس جمهور کرزی چهرۀ دیگری را از وی نمایان می سازد که می تواند تلاش های جامعۀ بین المللی را در افغانستان کم رنگ سازد. او ابراز نگرانی می کند که مردم شماری از کشور های غربی پشتیبان تلاش های حکومات شان در افغانستان نیستند و پی بهانه می گردند که نه تنها از حمایت نظامی بلکه از مساعدت های انکشافی به افغانستان دست بکشند.

جاکوبسن می افزاید که مشکل، نه رهبری آقای کرزی و نه هم دشوار بودن وضعیت در افغانستان است، بلکه مشکل عمده شیوۀ بیان نگرانی های ویژه یی است که با واژه های تند و تیز ارایه می شود. اما او ادامه می دهد که این بیانات آقای کرزی همواره با یک الگوی همگون دنبال شده است که: بیانات اغراق آمیز، وضاحت دادن و سپس پسگرد به موقف قبلی وی بوده است.

نه تنها آقای کرزی بلکه شمار دیگر از مقام های ارگ نیز اظهارات همگونی نسبت به شرکای بین المللی خود داشته اند، یکی از این موارد گفته های عبدالکریم خرم، رئیس دفتر ریاست جمهوری است که گفته بود "بیشتر از آنچه که ما به جهان نیاز داریم، جهان به ما نیاز دارند".

این مقام پیشین ناتو پیامد های چنین بیانات ارگ (ریاست جمهوری افغانستان) را خطرناک خوانده می گوید، به هر اندازه یی که آزمون های افغانستان با جامعۀ بین المللی دشوار باشد، به همان اندازه روند مصالحه، تامین ثبات و رفاه در افغانستان چالش برانگیز خواهد بود.
XS
SM
MD
LG