لینک های دسترسی

Breaking News

آیا ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان نا ممکن است؟


مجلۀ تایمز مطلبی را تحت عنوان "آیا ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان نا ممکن است؟" به نوشتۀ مارک تامسن گزارشگر امنیت ملی آن مجله به نشر رسانده است.

تامسن خود به پاسخ این سوال پرداخته می نویسد که نه، ماموریت پرچالش نظامی ایالات متحده که بیش از 90 هزار سرباز امریکایی در آن شامل است، شورشیان طالب را از بین می برند و قوای امنیتی افغان را آموزش می دهد، نا ممکن نیست.

مطلب مجلۀ تایمز ادامه می یابد که این ماموریت نهایت حیاتی، اکنون بیشتر سیاسی شده است. نویسنده به سفر جان الن، قوماندان امریکایی قوای بین المللی در افغانستان اشاره می کند که هفتۀ آینده به واشنگتن می آید تا کانگرس و مردم ایالات متحده را به اجتناب از تعجیل در خروج از افغانستان، متقاعد سازد.

تامسن می نویسد که 91 هزار سرباز امریکایی موجود در افغانستان تا خزان سال روان به 68 هزار کاهش خواهد یافت و تا پایان سال 2014 متباقی سربازان نیز از آن کشور خارج خواهند شد، اما آنچه که تا کنون روی آن تصمیم اتخاذ نشده است، سرعت خروج عساکر می باشد.

مجله با تردید به خوشبینی لیون پنیتا، وزیر دفاع ایالات متحده از ماموریت در افغانستان یادآوری می کند که گفته بود "شانس های بسیار خوبی برای پیروزی" وجود دارد. مطلب می افزاید که خوشبینی پنیتا، مقارن با نشر اعلامیۀ طالبان مبنی بر توقف مذاکرات مقدماتی با ایالات متحده و تقاضای حامد کرزی برای خروج پاسگاه های کوچک نظامی امریکایی از روستا های افغانستان و انتقال آن به پایگاه های عملیاتی این نیرو ها می باشد.

در اخیر مقالۀ مجلۀ تایمز آمده است که تردید روز افزونی در مورد فرزانگی این ماموریت از سوی هر دو جناح وجود دارد، اما در مطلب ابراز امیدواری شده است که شاید حضور و پاسخگویی جنرال الن در پیشگاه هر دو مجلس کانگرس ایالات متحده، به نمایش سیاسی این جنگ نقطۀ پایان بگذارد.

XS
SM
MD
LG