لینک های دسترسی

جلوگیری از مرگ یک دختر جوان تحت شکنجه خانوادگی


جلوگیری از مرگ یک دختر جوان تحت شکنجه خانوادگی

پریگل 14 ساله است که هفت ماه قبل از سوی فامیلش به زور به عقد نکاح یک مرد درامده است.

کشیدن ناخن های پریگل توسط امبور، کندن موها و کندن گوشت وی با امبور در اولین نگاه موارد خشونت اعمال شده بر پریگل 14 ساله را نشان می دهد.

گزارش صوتی را بشنوید

با این حال پولیس که پریگل را در یک اطاق تاریک کشف کرده است می گوید که از مرگ جلوگیری شده است.

پریگل حالا تحت مراقبت جدی داکتران قرار گرفته است. او در صحبتش با رئیس امور زنان ولایت بغلان گفت که باشنده ولایت بدخشان است و حاصل ازدواجش برای وی شکنجه دوامدار توسط شوهر و خوشویش است.

در همین حال، رحیمه ظریفی رئیس امور زنان ولایت بغلان می گوید که کشنده ترین بیماری ها برای این عروس خردسال شکنجه های اعمال شده فشار شدید روانی می باشد.

مدافعان حقوق زنان در این کشور می گویند که با گذشت 10 سال تغییر بنیادی در رفع خشونت ها علیه زنان در این کشور به میان نیامده است و قوانین نافذه افغانستان کمتر به مجازات افراد که به زنان خشونت می کنند پرداخته است.

XS
SM
MD
LG