لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: حمایت امریکایی ها از ختم جنگ افغانستان


نیویارک تایمز: حمایت امریکایی ها از ختم جنگ افغانستان

روزنامه نیویارک تایمز می نویسد امریکایی ها مایل اند جنگ افغانستان بزودی فروکش شده و به فرجام مطلوب برسد. ازین سبب آنها از اعلان لیون پنیتا وزیردفاع ایالات متحده استقبال می کنند که دروسط سال ٢٠١٣ عساکر امریکایی به نقش جنگی شان درافغانستان اختتام می بخشند.

نیویارک تایمز می نویسد پنتاگان می خواهد مسئولیت های امنیتی درافغانستان به قوای امنیتی آن کشور تفویض گردد. امریکایی ها می خواهند تاوقتی که عساکر ایالات متحده وجامعه بین المللی درآن کشور حضوردارند، افغانستان را درقسمت پلان گذاری، حمل ونقل، استخبارات و برامدن ازبحران امنیتی یاری رسانند. موضوع انتقال امنیت همین اکنون درمناطقی نسبتاً با امن، آغاز یافته است. حالا که ناتو و امریکا هردو می خواهند درختم سال ٢٠١۴ تمامی قوتهای شانرا ازافغانستان فرا خوانند، باید افغانها خودرا آماده سازند تا مقدرات شانرا خود شان بدست گیرند.

روزنامه به دوام مطلب می نویسد، هرگاه امریکا بخواهد ستراتیژی اش درافغانستان کارا باشد باید سعی کند پولیس و اردوی آن کشورتقویت شده، وحکومتداری محلی بهبود یابد. اما طوریکه دیده می شود به سبب بلند بودن سطح بی سوادی، موجودیت فساد وسایرمشکلات این روند به کندی به پیش می رود.

نیویارک تایمز می نویسد اقداماتی که براک اوباما رئیس جمهور امریکا درمورد افغانستان روی دست گرفته است، برخی ازآن خیلی مهم وقابل قدراست. و منابع زیادی را برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان فراهم کرده، به تعداد ٥٠ هزار عسکر اضافی را به افغانستان فرستاد و توانست طالبان را تضعیف نماید وازهم با گسترش فعالیتهای استخباراتی توانست اسامه بن لادن را ازپا درآورد و تعدادی ازاعضای القاعده و طالبان را ازمیان بردارد.

نیویارک تایمز می نویسد اینکه این پیشرفتها دوام خواهند کرد یا خیر هنوز خیلی وقتی است چیزی گفته شود، اما یک مسئله که باید به آن زیاد توجه و دقت شود این است که به تعقیب بیرون رفتن قوای بین المللي و امریکایی ازافغانستان از انفجاروضع داخلی افغانستان باید جلوگیری شود.

نیویارک تایمز می نویسد که به اردووپولیس افغانستان باید زیاد توجه صورت گیرد زیرا باوجودیکه تعداد شان به قدرکافی افزایش یافته است ولی هنوز بنابربلند بودن سطح بی سوادی، قومیت و سایر مشکلات زیاد بالای آنها اتکا صورت گرفته نمی تواند. امسال امریکا می خواهد یازده ملیارد دالر را برای این نیروها اختصاص دهد.

روزنامه می نویسد کاندیدان ازحزب جمهوریخواه امریکا برای مقام ریاست جمهوری این کشور بارها گفته اند که به عوض گفتگوبا طالبان باید آنهارا شکست داد. اما کارشناسان نظامی میگویند اکنون دیرشده است و محو آنها به منابع و عساکر زیادی ضرورت دارد.

XS
SM
MD
LG