لینک های دسترسی

فرستادن دو هزار بیمار افغان به خارج کشور


فرستادن دو هزار بیمار افغان به خارج کشور

شورای وزیران افغانستان بودجۀ پیشنهادی ادارۀ سره میاشت را منظور کرد که برای تداوی 500 طفل که از نقیصۀ شگاف قلب رنج میبرند در نظر گرفته شده است.

در این پیشنهاد آمده است که 2000 تن که از این نوع تکلیف رنج میبرند تا به حال در سره میاشت ثبت نام کرده اند.

افغانستان امکانات تداوی این بیماران را ندارد و باید آنها به خارج فرستاده شوند که 2 میلیون دالر هزینه بر میدارد.

طبق فیصلۀ شورای وزیران که رئیس جمهور افغانستان آنرا رهبری میکرد، یک میلیون دالر این مصارف را حکومت و متباقی آنرا ادارۀ سره میاشت پرداخت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG