لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاج افغان ها روی منازعۀ زمین


احتجاج افغان ها روی منازعۀ زمین

عدۀ زیاد افغان ها روز سه شنبه به جاده های کابل بر آمده، علیه مرگ سه نفر روی منازعۀ زمین احتجاج کردند.

پولیس می گوید افراد غیر نظامی و سه تن دیگر زمانی کشته شدند که کوچی ها با محافظین در ساحۀ ساختمان یک محوطۀ مسکونی درگیر شدند.

کوچی ها با این پروژۀ ساختمانی که به یک عضو ولسی جرگه تعلق دارد، مخالفت دارند.

بیش از ۲۰۰ نفر روز سه شنبه اجساد افرادی را حمل می کردند که در منازعه کشته شده اند. آنها در نزدیکی قصر ریاست جمهوری و سایر ساختمان های حکومتی راه پیمایی نمودند.

XS
SM
MD
LG