لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان خواستار نقش واحد و منسجم ملل متحد شد


یوناما در مارچ ۲۰۰۲ بنا به درخواست حکومت افغانستان ایجاد شد.

مقام های ارشد دولت افغانستان و ملل متحد با نمایندگان کشور های تمویل کنندۀ افغانستان نقش نهاد های ملل متحد را در افغانستان بررسی کردند. این آخرین نشست از سلسلۀ سه جلسۀ بود که به این منظور برگزار شده بود.

این کمیسیون فیصله کرده است که ملل متحد با بهره گیری از حضور جهانی، تجربه و منابع بین المللی و با اتکا به حضور خود در افغانستان، کمک های با کیفیت فنی و متمرکز را در عرصه های کلیدی ارائه داشته و به خاطر حمایت از انتقال دوامدار ظرفیت درازمدت در افغانستان وجوه مالی لازم را جلب و حفظ کند.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان با اشاره به اصل حسابدهی متقابل تاکید کرد که ملل متحد باید در مطابقت با اصول حاکمیت و رهبری افغانها، با ایجاد یک ساختار یکپارچه و رویکرد منسجم و تحکیم برنامه ها به منظور آماده سازی افغانها برای گذار نهایی افغانستان از دهۀ تحول به فعالیت خود در افغانستان ادامه دهد.

هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما با نشر خبرنامه یی نگاشته است که کمیسیون سه جانبه ارزش ملل متحد را در افغانستان طوری بررسی کرده است که این سازمان بهترین عملکرد های بین المللی را تعیین، اجراء، و از آن نظارت کند و از طریق کار مشترک با تمویل کنندگان و دیگر سازمان های چند جانبه، افغانستان را در اجرای اصلاحات، تلاش برای صلح، انجام تعهدات اش حمایت کند.

در همین حال نیکلاس هیسم رئیس یوناما گفت که سازمان ملل متحد به همکاری خود برای حمایت از اولویتهای دولت و مردم افغانستان ادامه خواهد داد. آقای هیسم افزود که ملل متحد باید به همکاری دوامدار و جلب توجه جامعۀ جهانی به افغانستان ادامه داده و در این راستا تلاش کند.

کمیسیون بررسی سه جانبه به تأسی از قطعنامه ۲۲۱۰ مورخ ۱۶ مارچ ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد گردید که بر اساس این قطعنامه ماموریت یوناما در افغانستان نیز تمدید شد.

در قعطنامه خواسته شده است تا بررسی کامل از نقش، ساختار و فعالیت های تمامی نهاد های ملل متحد در افغانستان، در مشوره و همکاری همه جانبه با دولت افغانستان و طرف های ذیربط کلیدی، به شمول کشورهای تمویل کننده، با توجه به تکمیل دوره انتقال و آغاز دهه تحول و در مطابقت با اصول حاکمیت ملی، رهبری و حق مالکیت افغانستان، صورت گیرد.

قرار است گزارش مفصلی از نتایج این روند بررسی از سوی سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل متحد قبل از برگزاری مجمع عمومی این سازمان ارایه شود.

یوناما در ۲۸ مارچ ۲۰۰۲ بنا به درخواست دولت افغانستان به منطور کمک به افغانها برای رسیدن به صلح پایدار و انکشاف دوامدار، بر اساس قطعنامۀ شماره ۱۴۰۱ شورای امنیت ملل متحد ایجاد شد.

XS
SM
MD
LG