لینک های دسترسی

دریافت ۱۵۰ جسد متعلق به پناهجویان افریقایی در آبهای مدیترانه


آرشیف

عملۀ نجات در نزدیکی سواحل تونس، یکصد و پنجاه جسدی را یافته اند که گفته میشود به پناهجویان افریقایی تعلق دارد و کسانی بودند که میخواستند از خشونت ها در لیبیا، فرار نمایند.

مأمورین بین المللی أمور مهاجرت به روز جمعه اظهار داشتند که به تعقیب ناپدید شدن حدود دو صد تن از پناهجویان در دریای مدیترانه، عملیات نجات و جستجوی اجساد در نزدیکی سواحل تونس ادامه دارد.

حد اقل ۵۷۰ تن از یک قایق در نزدیکی بندر سفاکس تونس، نجات داده شده که برخی از آنها در شفاخانه بستری گردیده و حد اقل سه تن آنان، پس از رسیدن به خشکه، هلاک گردیدند.

مؤسسات خیریۀ بین المللی میگویند که این پناهجویان، متعلق به چندین کشور افریقایی می باشند.

XS
SM
MD
LG