لینک های دسترسی

آغاز کار ترمیم و تحکیم یک کانال بزرگ آبرسانی در دایکندی


کار ترمیم و تحکیم یک کانال بزرگ آبرسانی در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی آغاز گردید.

کار ترمیم و تحکیم یک کانال بزرگ آبرسانی در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی آغاز گردید.

طی محفلی با حضور مقامات محلی ولایت دایکندی کار ترمیم و تحکیم کاری کانال آبرسانی منطقه کدنک از مربوطات ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی آغاز گردید.

محمد ابراهیم شریفی رئیس تنظیم آب ولایت دایکندی میگوید این پروژه با هزینه حدود یازده میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب راه اندازی شده است که با اکمال ان هزاران جریب زمین زراعی آبیاری خواهد شد.

ولایت دایکندی در مرکز افغانستان یکی از مناطق کوهستانی این کشور است که دریای هلمند یکی از دریاهای پرآب افغانستان از میان آن میگذرد، اما بدلیل اینکه مناطق مسکونی و زراعی بالاتر از بستر دریا قرار دارد تا کنون مردم نتوانسته اند از این آب فراوان استفاده نمایند.

رئیس تنظیم آب ولایت دایکندی میگوید بخاطر مهار آب دریای هلمند چند پروژه مهم آبرسانی دیگر از جمله پروژه کانال عمومی دشتک برکر از ولسوالی میرامور و کانال ویکتور رباط نیز در پلان وزارت انرژی و آب برای ولایت دایکندی در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که کار پروژه کانال غودار واقع در مرکز ولایت دایکندی در حال اجرا است و به گفته آقای شریفی تنها پنج فیصد از کار ساختمانی آن باقی مانده است. این پروژه بیش از هفده میلیون افغانی هزینه داشته است.

یک ماه قبل نیز یک پروژه کوچک برق آبی در منطقه جوز ولسوالی شهرستان که کار ساختمانی آن به پایه اکمال رسیده بود رسما افتتاح گردیده مورد بهره برداری قرار گرفت. این بند برق آبی با هزینه یکصد و پانزده هزار دالر امریکایی از کمک کشور ناروی برای افغانستان احداث کردیده بود.

XS
SM
MD
LG