لینک های دسترسی

کاهش مبتلایان ایدس در جهان


کاهش مبتلایان ایدس در جهان

ملل متحد میگوید، یک تعداد اعظمی مردم در سراسر جهان، به تداوی "اچ آی وی" ایدس دسترسی داشته و ارقام مبتلایان تازۀ این مرض، کاهش یافته است.

ادارۀ مربوط به ایدس ملل متحد، در گزارشی که به روز جمعه به نشر رسانید بیان داشت که سال گذشته به طور بی سابقه ۴.۱میلیون نفر تداوی ایدس را آغاز نموده و چنین دسترسی وسیع به تداوی میتواند در ده سال آینده، مسیر مبارزه علیه این مرض مهلک را تغییر دهد.

XS
SM
MD
LG