لینک های دسترسی

نگرانی از افزایش فعالیت شرکتهای هوایی بین المللی در افغانستان


آرشیف

مسوولین شرکت های هوایی خصوصی در افغانستان می گویند که عدم توانایی آنان در رقابت با شرکت های هوایی بین المللی منجر به ورشکسته گی انان خواهد شد.

این اظهارات درحالی بیان شده است که قرار است حکومت افغانستان سیاست جدید توسعه پرواز شرکت های هوایی ببین المللی را به افغانستان به اجرا بگذارد.

شماری از دارندگان شرکت های هوایی داخلی افغانستان یکجا با اتاق های تجارت و صنایع این کشور، درمورد اجرای این سیاست ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند که با افزایش فعالیت شرکت های هوایی بین المللی در افغانستان، شرکت های هوایی داخلی کشور خسارات هنگفتی را متقبل خواهند شد.

در افغانستان چهارشرکت هوایی خصوصی به شمول شرکت هوایی آریانا فعالیت دارند، اما طیارات شرکتهای هوایی برخی از کشورهای همسایه و شماری از کشورهای عربی نیز داخل افغانستان پرواز های رانجام می دهند.

XS
SM
MD
LG