لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی از افزایش فعالیت شرکتهای هوایی بین المللی در افغانستان


آرشیف

مسوولین شرکت های هوایی خصوصی در افغانستان می گویند که عدم توانایی آنان در رقابت با شرکت های هوایی بین المللی منجر به ورشکسته گی انان خواهد شد.

این اظهارات درحالی بیان شده است که قرار است حکومت افغانستان سیاست جدید توسعه پرواز شرکت های هوایی ببین المللی را به افغانستان به اجرا بگذارد.

شماری از دارندگان شرکت های هوایی داخلی افغانستان یکجا با اتاق های تجارت و صنایع این کشور، درمورد اجرای این سیاست ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند که با افزایش فعالیت شرکت های هوایی بین المللی در افغانستان، شرکت های هوایی داخلی کشور خسارات هنگفتی را متقبل خواهند شد.

در افغانستان چهارشرکت هوایی خصوصی به شمول شرکت هوایی آریانا فعالیت دارند، اما طیارات شرکتهای هوایی برخی از کشورهای همسایه و شماری از کشورهای عربی نیز داخل افغانستان پرواز های رانجام می دهند.

XS
SM
MD
LG