لینک های دسترسی

دریافت آله ثبت کنندۀ طیارۀ پاکستانی


مقامات هوانوردی پاکستان میگویند، محققین، آله ثبت کنندۀ معلومات طیارۀ را دریافت نمودند که یکی از بدترین سقوط در آنکشور محسوب میشود که ۱۵۲ کشته بر جا گذاشت.

مقامات میگویند، آله ثبت کنندۀ معلومات بروز شنبه دریافت گردید، و برای دریافت معلومات از آن، به کشور دیگری فرستاده خواهد شد.

مقامات علاوه میکنند، ثبت کننده میتواند مدرک دلیل سقوط طیارۀ جت ایر بلو را تهیه کند که در خارج از اسلام آباد واقع گردید.

مقامات پاکستانی گفته اند، باران های شدید موسمی تلاش های دریافت دلیل سقوط را مختل میسازد.

ایربلو بروز چهارشنبه زمانی سقوط کرد که از شهر کراچی راهی اسلام آباد بود. به نظر میرسد که غبار ضخیم و وضعیت بارانی دلیل سقوط طیارۀ ۳۲۱ ایر بس باشد.

یک سخنگوی ایربلو گفت، آن طیاره هیچ نوع مشکل تخنیکی نداشت و پیلوت ها نیز هیچ پیام عاجل را نفرستاده بودند.

XS
SM
MD
LG