لینک های دسترسی

Breaking News

استعفای شماری از کارمندان اداره سرمایه گذاری افغانستان


هفت کارمند ارشد اداره سرمایه گذاری افغانستان بصورت دسته جمعی در اعتراض به عملکرد رئیس این اداره و موجودیت فساد و خویش خوری در اداره آیسا از وظیفه شان استعفا دادند.

این کارمندان استعفای شان را امروز در مقابل رسانه ها به رئیس جمهور افغانستان پیشکش کردند.

داکتر روح الله احمدزی رئیس انکشاف سرمایه گذاری اداره ایسا، محمد عمر جویا رئیس تحقیق و پالیسی، بریالی رئیس انکشاف پارک های صنعتی، غلام ربانی منصوری رئیس جوازنامه ها، عبدالغفار متخصص سکتور صنایع، میر توفیق انصاری معاون تحقیق و پالیسی، سلیمان اکبری معاون حمایت از سرمایه گذاری ایسا از جمله کارمندان ارشد این اداره هستند که می گویند استعفای شان را به منظور آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد در این نهاد پیشکش کرده اند.

داکتر روح الله احمدزی رئیس انکشاف سرمایه گذاری اداره آیسا در مورد مشکلات موجود دراین اداره می گوید: "همیشه تنها تخصص، معیار و شایسته گی در ایسا مد نظر بود، هیچ گاهی به یک قوم، ولایت و یا گروه توجه نشده بود، متاسفانه حالا ما احساس میکنیم که این ارزش در ایسا وجود ندارد"

محمد عمر جویا رئیس تحقیق و پالیسی اداره آیسا که استعفایش را تقدیم کرده است در مورد برخی تقرری های میگوید که باعث اعتراض آنان شده است.

این کارمندان ادعا میکنند و میگویند وافع الله افتخاری رئیس جدید اداره آیسا که از حدود دو ماه به این طرف مقرر شده است، تمام ارزش های نیک و شفافیت را زیر پا گذاشته و اشخاص فاقد تجربه و صلاحیت را به اساس شناخت قومی، لسانی، حزبی و دیگر روابط در پست های کلیدی مقرر کرده است.

آنان از رئیس جمهور افغانستان، اعضای پارلمان و اداره مبارزه با فساد اداری می خواهند که اعمال رهبری اداره ایسا را بررسی نموده و بخاطر تطبیق عدالت و مبارزه با فساد موجود در این اداره اقدام کنند.

در این حال وافع الله افتخاری رئیس اداره آیسا که حدود دو ماه از مقرری اش به عنوان رئیس اداره ایسا سپری شده است، با رد این اتهامات میگوید تا اکنون کسی را به اساس شناخت در اداره آیسا مقرر نکرده است.

او این اقدام کارمندان را دسیسه علیه این اداره می خواند.

رئیس اداره آیسا گفت: "نه کسی منفک شده است و نه برخورد من با کسی نا مناسب بوده است، این کاملا، یک دسیسه است، یک دسیسه بخاطر بدنامی این اداره است، دو سه نفر در جاهای دیگر برای خود کار پیدا کرده اند بصورت دسته جمعی استعفا داده اند، هدف شان را نمیدانم، استعفا باید به مسوول دفتر ارایه شود، اول خو باید مشکلی که وجود دارد مطرح شود."

اداره آیسا از مدت نه سال به این طرف به منظور جذب سرمایه گذاری ملی و بین المللی در افغانستان تاسیس شده است.

این اولین بار است که کارمندان ارشد یک اداره در افغانستان در اعتراض به موجودیت فساد و عکس العمل رؤسایی اداره بصورت دسته جمعی استعفا داده اند.

تا اکنون روشن نیست که استعفای این افراد از سوی مقامات حکومت منظور می شود یا نه.

شماری از کارمندان ارشد اداره سرمایه گذاری افغانستان یا ایسا امروز استعفا دادند.

XS
SM
MD
LG