لینک های دسترسی

Breaking News

ادامۀ حملات بر شهر حلب سوریه


آرشیف: شهر حلب

بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه، شورشیان بروز یکشنبه به حملات شان بر مناطق تحت کنترول حکومت در غرب شهرحلب ادامه داده حد اقل هفت نفر را بشمول سه کودک بقتل رسانید اند. حکومت سوریه جنگجویان مخالف حکومت را به استفاده از گاز زهر آلود "تاکسیک" متهم نموده اند.

یک نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، یک نهاد مخالفین حکومت آن کشور این اتهام حکومت سوریه را رد نمود. این نهاد میگوید این حملات، شمار کشته شدگان را به ۴۱ نفر بشمول ۱۶ طفل رسانیده است.

ستفن دی مستورا نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای سوریه گفت" وی از رقم بلند راکت های فیر شده وحشت زده شده است".

این سومین روز حملات بر آن منطق میباشد که به هدف شکستاندن محاصره مناطق شرقی آن شهر توسط نیروهای حکومت سوری، ظاهرأ بری برون راندن قوای حکومتی از خط مقدم جبهه آغاز شده است.

حدود ۲۷۵ هزار نفر بعد از تصرف این مناطق توسط نیروهای حکومتی که در ماه جولای سال روان صورت گرفت در آنجا گیر مانده اند.

XS
SM
MD
LG