لینک های دسترسی

ایتلاف رسمی گروه الشباب با القاعده


آرشیف: افراد مسسلح در سومالیا

حکومت انتقالی سومالیا میگوید از یکجا شدن رسمی گروه الشباب با نیرو های القاعده، متعجب نمی باشد.

عبدالقدیر حسین محمد وزیر اطلاعات سومالیا روز جمعه در اعلامیه یی بیان داشت که واژۀ ایتلاف این دو گروه، "کدام خبر تازۀ" برای آنها نمی باشد.

وی همچنان ادعا کرده که رهبران الشباب، نمایندگان جیره خوار القاعده بوده و اضافه کرد که گروه الشباب، دیگر به مثابۀ یک سازمان اسلامی سومالیایی، تحت نقاب نمی باشد.

ایمن الظواهری رهبری القاعده ایتلاف با گروه الشباب را، طی یک پیام ویدیویی یی اعلام داشت که این پیام به روز پنجشنبه از طریق ویب سایت تندروان به نشر رسید.

گروه الشباب از پنج سال به اینسو با حکومت سومالیا درگیر جنگ بوده و میخواهد با در کنترول گرفتن سومالیا، مقررات سختگیرانۀ شرعی را در آن کشور وضع سازد.

XS
SM
MD
LG