لینک های دسترسی

اعلامیه القاعده در واکنش با مرگ اسامه


منزل اسامه در ایبت آباد پاکستان

شبکۀ دهشت افگن القاعده، خبر مرگ رهبر این گروه را تأیید کرده است.

یک گروه نظارت کنندۀ استخباراتی ایالات متحده به روز جمعه ، اعلامیه یی را نقل قول نمود که گفته میشود شبکۀ دهشت افگن القاعده آن را در سایت های انترنیتی تندروان به نشر رسانیده است.

درین اعلامیه القاعده ضمن تأیید خبر مرگ اسامه، تعهد نموده که حملاتش را علیه امریکاییان و متحدین امریکا، در خارج و داخل ایالات متحده ادامه دهند.

آنان همچنان وعده داده اند که عنقریب یک پیام صوتی یی را به نشر خواهند سپرد که به گفتۀ شان، بن لادن آن را یک هفته قبل از مرگش ثبت نموده بود.

بر علاوه، گروه دهشت افگن القاعده بر پاکستانی ها اصرار ورزیده تا علیه حکومت شان قیام نموده و به اصطلاح، کشور شان را از "ننگ و عاری" که در نتیجه کشته شدن بن لادن بر آن پیوند خورده است ، پاک سازند.

XS
SM
MD
LG