لینک های دسترسی

دو نفر یمنی الاصل در میدان هوایی امستردام دستگیر شدند


مقامات هالندی دو یمنی الاصل را بعد از آن در میدان هوایی امستردام توقیف نمودند که در پروازی از ایالات متحده اشیایی مشکوکی را حمل مینمودند.

این دو تن بنام احمد محمد ناصر و حضمام الموریسی شناسایی شده اند.

مقامات بدین معتقد اند که آنها در حال تمرین حملات دهشت افگنی بودند. شبکۀ خبری ای بی سی گزارش داد که آنها به اتهام آمادگی به حملۀ دهشت افگنی متهم شده اند، ولی تا هنوز این ادعا از جانب مقامات تائید نشده است.

مقامات در میدان هوایی ایالت اله باما تیلفون موبائل با قابلیت ثبت صدا و ساعت را از لوازم احمد ناصر دریافت نموده بودند. ولی چون حمل این لوازم غیر قانونی نیست، مقامات درین قسمت اقدامی کرده نتوانستند.

XS
SM
MD
LG