لینک های دسترسی

Breaking News

عفو بین الملل اردوی نایجریا را به ارتکاب جرایم متهم کرد


اردوی نایجریا به گلوله باری دسته جمعی بر اعضای مظنون بوکو حرام متهم شده است

سازمان عفو بین الملل می گوید که سربازان و ملیشه های نایجریایی از ماه مارچ ۲۰۱۱مرتکب قتل، شکنجه و بدرفتاری شده اند.

گزارش تازۀ این گروه مدافع حقوق بشر حاکی است که مردم در شهر ها و شهرک های آن کشور گرد آورده شده و به زندان افگنده شده اند، جائیکه برخی از آنان در اثر تشنگی، گرسنگی و اختناق جان باخته اند. گزارش می افزاید که در برخی مواد از گاز زهر آلود برای از بین بردن زندانیان نیز استفاده شده است.

در گزارش آمده است که سربازان نایجریایی و ملیشه ها در برخی موارد، مظنونین را بر ستون ها بسته و روی آتش قرار داده اند و در بعضی موارد در جریان استنطاق، زندانیان مورد ضربات دنده های برقی نیز قرار گرفته اند.

گزارش این گروه علاوه کرده است که در حدود ۱۲۰۰ نفر به گلوله بسته و کم از کم ۷۰۰ نفر دیگر در این جریان در قید سربازان اردوی نایجریا از بین رفته اند.

سولومان ساکو، مشاور ارشد حقوقی عفو بین الملل می گوید که زندانیان در وضعیت خیلی ها بدی جان باخته اند.

ساکو گفت "مدارکی را از شاهدان عینی به دست آورده ایم که از تشنگی شدید زندانیان حکایت می کند. زندانیان به حدی تشنه بوده اند که برای زنده ماندن، ادرار یک دیگر را می نوشیدند و زمانی فرا رسید که دیگر ادرار نداشتند. ما گواهی را دریافت کردیم که از آویختن زندانیان از سقف اتاق و شکنجه توسط نظامیان حکایت می کند.

گزارشگر صدای امریکا تلاش کرد تا با سخنگوی اردوی نایجریا صحبت کند اما پاسخی دریافت نکرد.

گروه های متعدد مدافع حقوق بشر از تخطی های حقوق بشری در شماشرق نایجریا توسط اردو و ملیشه های وفادار به آن، گزارش داده اند. گزارش می افزاید که از تمام این افراد باید تحقیقات صورت گیرد.

اما آنچه در این گزارش برجسته شده است، نام های نه تن از قوماندانانی است که مظنون به ارتکاب این مظالم اند. این افراد شامل لوی درستیز های اردو، کارمندان وزارت دفاع و مقام های پیشین آن کشور اند.

نایجریا از سال ۲۰۰۹ به این سو با بوکوحرام درگیر جنگ است. ساکو می گوید که با وجود پیشرفت های اخیر اردو، این حقیقت آشکار می شود که افراط اردو، جنگ آنرا در مقابل بوکوحرام، زیرشعاع قرار می دهد. او افزود که اردوی نایجریا نمی تواند با ارتکاب جنایات و جرایم جنگی، در مقابل قساوت و مظالم بوکوحرام مبارزه کند.

سایر کشور ها به شمول ایالات متحده، اردوی نایجریا را آموزش و تجهیز کرده است. اما ساکو گفت که یافته های عفو بین الملل نشان می دهد که هیچ سربازی نایجریایی که از سوی شرکای خارجی آن کشور آموزش دیده، مرتکب بدرفتاری نشده است.

گزارشگر: کرس ستین

برگردان: محمد هاشم حبیب زاده

XS
SM
MD
LG