لینک های دسترسی

Breaking News

تظاهر کنندگان: مسوولین افغانستان اکسپرس محاکمه شوند


تظاهرات باشندگان ننگرهار در شهر جلا اباد

تظاهر کنندگان در ننگرهار خواهان محاکمه مسوولین روزنامه افغانستان اکسپرس شدند

صد ها تن در ننگرهار در واکنش به نشر یک مقاله اهانت آمیز در روزنامه افغانستان اکسپرس در ننگرهار دست به تظاهرات زدند.

تظاهر کنندگان در شهر جلال آباد ودر صحن پوهنتون این ولایت نشر مقاله در روز نامه افغانستان اکسپرس را تقبیح نموده وخواهان محاکمه مسوولین ونویسنده این مقاله شدند.

تظاهر کننده ها هشدار دادند د رصورتیکه مسوولین این روزنامه بازداشت ومحاکمه نگردند،به تظاهرات شان ادامه میدهند.

تظاهر کنندگان برای مدت دوساعت شاهرای عمومی کابل-جلال آباد را نیز بروی ترافیک مسدود نموده بودند.

تظاهرات به گونه صلح آمیز وبا شعار های ضد دشمنان اسلام از سوی تظاهر کننده ها بعد از مدت چهار ساعت خاتمه یافت.

در دو روز گذشته در کابل نیز صد ها تن به شمول محصلین پوهنتون کابل دست به تظاهرات زدند وخواهان بازداشت ومحاکمه عاملین این قضیه شدند.

روزنامه انگلیسی زبان افغانستان اکسپرس درهفته گذشته مطلبی را به نشر رساند که درآن به دین وپیامبر اسلام اهانت شده وهم چنان نویسنده قرآن شریف را یک ناول کهنه وخسته کن عنوان نموده است.

نشر این مقاله واکنش های زیادی را درکابل وبرخی از ولایات درپی داشت ومردم خواهان محاکمه عاملین این قضیه شدند.

عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور به سرپرستان وزارت های داخله واطلاعات وفرهنگ هدایت داده تا عاملان این قضیه را مورد پیگرد عدلی وقضایی قرار بدهند.

XS
SM
MD
LG