لینک های دسترسی

Breaking News

آزمایش موفقانۀ دوای ضد پیری


دانشمندان موادی را که خاصیت ضد پیری دارد، شناسایی کرده اند

دانشمندان روش جدیدی را کشف کرده اند تا از آسیبی که با گذشت زمان بر "دی ان ای" می رسد جلو گیری کنند.

پژوهشگران پوهنتون هاروارد ایالات متحده این روش را بالای موش‌های آزمایشگاهی با موفقیت انجام داده اند و حال آماده اند آن را روی انسان ها نیز آزمایش کنند.

داکتر دیوید سینکلر از پوهنتون طبی هاروارد و همکارانش یافته های جدید خود را در جدیدترین نسخه مجله "ساینس" نشر کردند. تحقیق آنان بر مادۀ "NAD+" تمرکز داشت، مادۀ که خاصیت ضد پیری دارد.

مطالعات نشان داده است که میزان این ماده در موشهای جوانتر بالاتر است. در سال ۲۰۱۳ دانشمندان بعد از اینکه در یک آزمایش میزان NAD+ را در موشهای پیر تر بالا بردند کشف کردند که ظاهر آنها جوانتر به نظر می رسد.

دانشمندان قطراتی از این ماده را در آب نوشیدنی گروهی از موش‌های آزمایشگاهی ریختند و تنها چند ساعت بعد شاهد افزایش میزان NAD+ در بدن آنان بودند.

در هفتۀ اول در عضلات و همچنین دی ان ای این موشها روند پیری معکوس شد. تا حدی که به گفته داکتر سنکلر آنان توانایی تشخیص بین موشهای دو ساله و موشهای چند ماهه را نداشتند.

البته آزمایش نهایی این است که ببینند آیا این روش روی انسانها نیز چنین تاثیری خواهد داشت یا نه. دکتر سنکلر در بوستون شرکتی تاسیس کرده است به نام «مترو بایوتک» که تمرکزش در همین مورد است.

این داکتر امریکایی تابلیت‌هایی ساخته است که حاوی مادۀ مشابهی است که به میزان کم در مواد غذایی طبیعی مانند براکلی و بادرنگ وجود دارد و قرار است این تابلیت‌ها برای یک گروه ۲۵ نفری به گونۀ آزمایشی تجویز شود.

اگر نتایج آزمایش موفقیت آمیز باشد، هدف بعدی این است که در سطح گسترده تری این تابلیت‌ها استفاده شوند، مثلاً برای درمان بیمارهای سرطانی که مسلتزم شیموتراپی باشد.

XS
SM
MD
LG