لینک های دسترسی

Breaking News

رولا غنی: مبارزه با اعتیاد بسیج ملی می خواهد


همسر رئیس جمهوری افغانستان برای کاهش اعتیاد فعالیت می کند

مواد مخدر آزمون سختی برای مردم و حکومت افغانستان تبدیل شده است. مقام های افغان تاکید دارند که آگاهی یکی از راه های کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان است.

در افغانستان، ۳،۵ میلون شهروند افغان معتاد به مواد مخدر است و از این میان ۱،۴ میلیون اعتیاد همیشه گی دارند، ۲۰ درصد دیگر شهروندان افغان با آنکه از مواد مخدر مستقیمأ استفاده نمی کنند؛ اما از مواد مخدر متضرر اند.

رولا غنی بانوی نخست نگرانی اش را از افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز کرده است. او می گوید که برای کاهش تولید مواد مخدر آگاهی دهی شهروندان و بسیج ملی خیلی مهم است.

خانم غنی می گوید "همۀ اقشار جامعه برای بسیج و آگاهی دهی از مضرات استعمال مواد مخدر باید سهم فعال گیرند."

بانوی نخست افغانستان، وزیر مبارزه با مواد مخدر، وزیر تحصیلات عالی، وزیر امور زنان و شماری از مقام های دیگر دولت افغانستان گردهم آمده اند و از هفتۀ بسیج ملی در برابر مواد مخدر گرامی داشت می کنند.

سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان تأکید می روزد که پالیسی ها و قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد و آنان تغییراتی را در قانون مبارزه با مواد مخدر ایجاد خواهند کرد.

آقای عظیمی گفت "وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بازنگری و انکشاف برخی پالیسی ها را آغاز و هم چنان پروسۀ تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر را نهایی نموده و جهت تأیید به شورای ملی کشور فرستاده شده است."

فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی می گوید که برای مبارزه با مواد مخدر مضامین جدیدی را شامل نصاب تدریسی نهادهای تحصیلی می کنند و روی آن کار جریان دارد.

از سوی دیگر دلبر نظری وزیر امور زنان تاکید می کند که با مبارزه علیه مواد مخدر نباید پروژه یی برخورد شود.

این در حالی است ک بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر، در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۹ درصد کاهش در کشت کوکنار، ۴۸ درصد کاهش در تولید تریاک و ۴۰ درصد افزایش در محو مزارع کوکنار به میان آمده بود، اما مقام های این وزارت می گوید در سال جاری نسبت ناامنی ها در کشور در این آمارها تغییر باالعکس آمده است.

در همین حال تحلیلگران باور دارند که حکومت افغانستان در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر کوتاهی کرده است و برای محو تولید مواد مخدر انگیزه وجود ندارد.

جنرال خدایداد هزاره، وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر در صحبت با صدای امریکا می گوید که پالیسی ها و قوانین ساخته شده برای مبارزه با مواد مخدر، تطبیق نشده اند.

جنرال هزاره گفت "ارتباط دولت با مردم قطع است. قاچاق بران مواد مخدر را که قوای تنفیذ قانون و نهادهای عدلی و قضایی دستگیر می کنند متأسفانه رشوه می دهند و زور دارند هیچ وقت شما یک قاچاق بر را در افغانستان ندیده اید که دوره محبوسیت را گذاشتانده باشد."

کبرا نادر یکی از روزنامه نگاران افغان در صحبت با صدای امریکا تاکید می کند که حکومت افغانستان برنامه های عملی برای کاهش شمار معتادان در کشور نداشته است.

خانم نادر می گوید که "حکومت برنامه های داشته اما فکر می کنم به صورت تیوریک است نه عملی. عملأ کاری انجام نداده که معتادان کم شده باشد معتادان هر روز زیادتر می شود."

در همین حال حکومت افغانستان می گوید که مسألۀ مبارزه با مواد مخدر باید شامل اجندای نشست بروکسل شود.

XS
SM
MD
LG