لینک های دسترسی

اظهارات اتحادیۀ عرب در قبال مسلح سازی مخالفین سوریه


نبیل العربی رئیس اتحادیۀ عرب به روز پنجشنبه گفت وی مخالف مسلح ساختن اردوی آزاد سوری می باشد.

پارلمان کویت روز پنجشنبه با تقاضای مسلح ساختن مخالفین حکومت سوری پیوست.

اتحادیۀ عرب فیصله نامۀ را در ماه فبروی صادر کردند که در آن از تمام کشور های عربی خواسته شده بود تا هر گونه حمایت سیاسی و مادی را به مخالفین حکومت سوری محیا سازد.

سازمان ملل متحد می گوید نیرو های امنیتی سوری بیش از 7500 تن را از زمان آغاز قیام ها تا کنون کشته اند. حکومت سوریه دهشت افگنان مسلح را متهم می کنند.

XS
SM
MD
LG