لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات اتحادیۀ عرب در قبال مسلح سازی مخالفین سوریه


نبیل العربی رئیس اتحادیۀ عرب به روز پنجشنبه گفت وی مخالف مسلح ساختن اردوی آزاد سوری می باشد.

پارلمان کویت روز پنجشنبه با تقاضای مسلح ساختن مخالفین حکومت سوری پیوست.

اتحادیۀ عرب فیصله نامۀ را در ماه فبروی صادر کردند که در آن از تمام کشور های عربی خواسته شده بود تا هر گونه حمایت سیاسی و مادی را به مخالفین حکومت سوری محیا سازد.

سازمان ملل متحد می گوید نیرو های امنیتی سوری بیش از 7500 تن را از زمان آغاز قیام ها تا کنون کشته اند. حکومت سوریه دهشت افگنان مسلح را متهم می کنند.

XS
SM
MD
LG