لینک های دسترسی

شرکت های هوایی افغانستان با خطر تحریم دخول در فضای اروپا روبرو اند


شرکت های هوایی افغانستان با خطر تحریم دخول در فضای اروپا روبرو اند

مأمورین اتحادیۀ اروپا میگویند، آن اتحادیه، به سبب نگرانی های مربوط به مصئونیت پرواز، تحریم همۀ پرواز های مربوط به شرکت های هوایی افغانستان را در حریم فضایی اروپا، مورد غور قرار میدهند.

این مأمورین اتحادیۀ اروپا که خواهان پنهان نگهداشتن هویت شان بودند، به خبرنگاران گفتند که متخصصین هوانوردی اروپا بر این مساله و بر تحریم احتمالی خطوط هوایی افغانستان از فضای اروپا، به روز سه شنبه، به بحث خواهند پرداخت.

مأمورین میگویند، افغانستان عاری از مقررات لازمه جهت اطمینان در مورد مصئونیت پرواز هاست.

این تحریم، متوجه شرکت های خصوصی هوانوردی، به شمول کام ایر و صافی بوده در حالی که د آریانا افغان هوایی شرکت، از قبل در لست سیاه اتحادیۀ اروپا قرار گرفته است.

قابل یاد آوری بوده که ایالات متحده نیز نشست طیارات شرکت های افغانی هوانوردی را در خاک خود، ممنوع قرار داده است.

XS
SM
MD
LG