لینک های دسترسی

Breaking News

بازار تجارت موترهای زرهی در افغانستان آسیب دیده است


فروشنده: "یک موتر جدید {زره} که پیشتر حدود ۱۸۰ هزار دالر فروخته می شد، اکنون قیمت آن به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار دالر رسیده است."
فروشنده: "یک موتر جدید {زره} که پیشتر حدود ۱۸۰ هزار دالر فروخته می شد، اکنون قیمت آن به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار دالر رسیده است."
هزاران سرباز و امدادگر عملیات محلی شان را درحالی توقف داده اند که نیرو های محاربوی خارجی برای خروج از افغانستان در ختم سال ۲۰۱۴ آمادگی می گیرند.

در کابل، اکنون به شماری از تشبث ها ضربه خورده است. در این میان شماری از فروشندگان موترهای زرهی می گویند که مشتریان آنان، موتر های گران قیمت شان را گذاشته و کشور را ترک می کنند.

نیکول ستروپ با کمپنی آی ای تی اس در کابل کار می کند و موتر های زرهی را ترمیم می کند. چند سال قبل این تجارت در افغانستان نهایت محدود بود، اما حضور هزاران سرباز و کارگر خارجی ، ضرورت به موتر هایی را ایجاب کرد که در برابر فیرها و انفجار بم های کنار جاده مقاوم باشند.

استروپ می گوید "به اثر فیر گلوله ها و راکتها بر این موترها، ارسی های کنار و یا شیشه های مقابل زیادی از آنها شکسته شده است."

مشتریان استروپ را قرار دادی های امنیتی، دیپلومات ها و حتی گروهای امداد رسانی که در آغاز جنگ به افغانستان آمده اند، تشکیل می دهد. اما نیروهای خارجی همراه با مشتریان شان آن کشور را ترک می کنند.

استروپ می گوید "قراردادهای آنان به سادگی پایان می یابد، پس ما شماری از مشتریان خود را در این میان از دست داده ایم اما ماهیت این کسب چنین است."

کاهش قیمت

سید بشیر که مدیر شرکت بی ام است می گوید در حالیکه خارجی ها کشور را ترک می کنند، موترهای گران قیمت شان را به قیمت نازل به فروش می گذارند.

سید بشیر می گوید "یک موتر جدید {زره} که قبل بر این در حدود ۱۸۰ هزار دالر به فروش می رسید، در حال حاضر قیمت آن به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار دالر رسیده است."

فروشندگان افغان می گویند که بازار فروش در حال حاضر کساد است فقط چند نفر افغان با پول نقد برای خریداری موتر های زرهی حاضر استند، اما در این میان، فقط شمار اندک آنان دارای اسناد درست استند.

یما یوسفی، فروشندۀ موتر های شوورلت در سالون نمایش این موتر ها در کابل می گوید که مشتریان خرید شان را تا روشن شدن این مساله معطل کرده اند که آیا حامد کرزی رییس جمهور افغانستان توافقنامۀ امنیتی دو جانبه را که به نیرو های خارجی اجازه می دهد تا فراتر از سال ۲۰۱۴ در آن کشور باقی بمانند امضا خواهد کرد و یا خیر؟

گزارش: صدای امریکا
ترجمه: حفیظ آصفی
XS
SM
MD
LG