لینک های دسترسی

لینا علم: اعتراض ما پروژه یی نیست!


لینا علم هنرپیشۀ سینمای افغانستان میگوید قضیۀ قتل فرخنده او را متأثر نمود و وادار ساخت تا با همکاری سایر فعالان، نمایش روی جاده از صحنۀ قتل فرخنده را تمثیل کند. او میگوید در این کار، از هیچ کسی پول نگرفته بل فعالان از کیسۀ خود پول مصرف کرده اند. مصاحبۀ کامل با لینا علم را اینجا ببینید:

XS
SM
MD
LG