لینک های دسترسی

فشار ترکیه بر اسرائیل در جلسه امنیتی در ارتباط به تهاجم مرگبار بر غزه


قرار است ترکیه در جلسه امور امنیتی بر اسرائیل روی پیامد تهاجم مرگبار اسرائیل به کشتی امدادی که روانه غزه بود، فشار بیارود.

قرار است ترکیه در جلسه امور امنیتی بر اسرائیل روی پیامد تهاجم مرگبار اسرائیل به کشتی امدادی که روانه غزه بود، فشار بیارود.

ترکیه گفته است روابط نظامی و تجارتی خود را با اسرائیل کاهش میدهد، مگر اینکه اسرائیل به خاطر عمل هفتۀ گذشته خود، معذرت بخواهد.

در جلسه یی موسوم به ایجاد اعتماد و برنامه سازی و همکاری در آسیا که در استانبول دایر میگردد، رهبران روسیه، ایران، سوریه، پاکستان و افغانستان، شرکت میکنند.

وزارت خارجه ترکیه گفت، توقع میرود نمایندۀاز قونسلگری اسرائیل در ترکیه دراین جلسه شرکت کند.

قرار است عبدالله گل، رئیس جهور ترکیه با بشار الاسد، همتای سوری اش و همچنان با محمود احمدی نژاد، ریس جمهور ایران بروز دوشنبه ملاقات نماید.

روز دوشنبه گذشته، از اثر تهاجم قوای کوماندو های اسرائیلی بر کشتی های امداد ۸ ترک و یک امریکایی کشته شدند.

قطار کشتی های حامل امداد ،توسط گروهی از ترک ها که کوشش داشتند محاصرۀ سه ساله اسرائیل بر غزه را در هم بشکنند ، انسجام یافته بود.

XS
SM
MD
LG