لینک های دسترسی

Breaking News

مسئله برنامه های ذروی ایران، سوریه و اسرایل در کنفرانس ادارۀ بین المللی انرژی اتمی


رئیس ادارۀ بین المللی انرژی ذروی میگوید، ایران برای گروه امور نظارتی این اداره، یک "قضیه خاص" است.

رئیس ادارۀ بین المللی انرژی ذروی میگوید، به دلیل اینکه ایران برنامه های تجربیوی ذروی خود را پنهان نگهمیدارد، آنکشور برای گروه امور نظارتی این اداره، یک "قضیه خاص" است.

یوکییا امانو، در آغاز یک ملاقات در ویانا در اتریش بروز دوشنبه گفت، مقامات ایرانی با این موسسه همکاری های لازمه یی نداشته، و بناً ادارۀ بین المللی انرژی اتمی تایید کرده نمی تواند که آیا مواد ذروی ایران اهداف صلح آمیز دارد یا نه.

قرار است نمایندگان در کنفرانس این موسسه که یک هفته دوام خواهد داشت، برنامه ذروی ایران و سوریه را مورد بحث قرار دهند.

کشور های عربی، برای اولین بار از سال ۱۹۹۱ بدین سو موفق شده اند که اسرائیل را نیز در اجندای کنفرانس بگنجانند.

اظهار عقیده میشود که اسرائیل دارای سلاح ذروی است، ولی آنکشور پالیسی عدم توجه به این مسئله را ادامه داده است.

XS
SM
MD
LG