لینک های دسترسی

مک کرستل میگوید، ایران طالبان در افغانستان را کمک میکند


مک کرستل میگوید، ایران طالبان در افغانستان را کمک میکند

قوماندان ارشد قوای ایالات متحده در افغانستان می گوید، مدارک واضحی موجود است که ایران سلاح و تمرینات را به جنگجویان طالبان در آنکشور جنگزده، فراهم میدارد.

جنرال ستنلی مکرستل روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که ایران بخاطری منافع ملی در افغانستان دارد که همسایۀ هم هستند.

او گفت بسیاری اقدامات دوجانبه بین دو کشور مناسب است اما فعالیتهای حمایت از طالبان نامناسب میباشد.

مارک سدویل نمایندۀ ارشد ملکی ناتو روز شنبه به خبرنگاران گفت، بخاطر آغاز جرگۀ قریب الوقوع صلح و مساعی جاری در داخل و اطراف کندهار، این وقت برای افغانستان بسیار حیاتی تلقی میشود.

او گفت حالا فرصتی برای افغانستان است که حمایت کامل جامعۀ بین المللی را با خود داشته باشد که عملیۀ صلح را در آنکشور بجلو حرکت خواهد داد.

جنرال مک کرستل همچنان گفت که شورش طالبی در افغانستان متشکل از جنگجویان طالب و تندروان محلییست که درنزدیک خانه هایشان میجنگند. او میگوید، بعضی افراد محلی بنابر دلایل ایدیالوژیکی جنگ میکنند در حالیکه سایرین بخاطر خستگی از آنچه آنرا بحیث یک حکومت آغشته با فساد میبینند، میجنگند. او علاوه میکند که هر دو این مشکل باید مورد توجه قرار گیرد.

از جانبی روز شنبه طالبان یک ولسوالی دور افتاده را در شمال افغانستان بعد از روز ها جنگ های شدید با پولیس، متصرف شده اند.

مامورین در ولایت نورستان که با پاکستان همسرحد است میگویند تندروان کنترول ولسوالی برگ متال را بعد از آن دردست گرفتند که پولیس را در عقب نشینی از عمارت اداری وادار ساختند.

XS
SM
MD
LG