لینک های دسترسی

هلاکت ده عسکر ناتو طی حملات جدا گانه در افغانستان


روز دوشنبه یکی از مرگباترین روز ها طی چند ماه گذشته برای قوای ائتلاف در جنگ علیه تندروان طالب در افغانستان بوده است.

ده عسکر ناتو طی حملات جدا گانه در افغانستان کشته شدند. روز دوشنبه یکی از مرگباترین روز ها طی چند ماه گذشته برای قوای ائتلاف در جنگ علیه تندروان طالب در افغانستان بوده است.

ناتو گفت از اثر انفجار یک بم کنار جاده در شرق افغانستان بروز دوشنبه ۵ عسکر کشته شدند.

عساکر دیگر طی زد و خورد و حملات بم هلاک گردیدند. قوای ائتلاف میلیت عساکر کشته شده را اعلان نکرده است.

همچنان دو قرار دادی خارجی که یک آن یک امریکایی بود، در نتیجه حمله طالبان بر مرکز تربیوی پولیس در قندهار هلاک گردیدند.

ضمنا مقامات میگویند که یک تعداد افراد مسلح، موتر مملو از مواد منفجره خود را در نزدیک دروازه دخولی یک مرکز بروز دوشنبه انفجار دادند. یک تعداد دیگر هم در زد و خورد با پولیس کشته شدند.

طالبان مسولیت انجام این حملات را ادعا نموده اند. و این در حالیست که قوای به رهبری ناتو بطرف پایگاه های تندروان در جنوب افغانستان نزدیک میشوند.

XS
SM
MD
LG