لینک های دسترسی

اعدام در ملای عام توسط طالبان در پاکستان


اعدام در ملای عام توسط طالبان در پاکستان

بعد از آنکه طالبان در پاکستان یک مرد را به اتهام قتل دو برادر محکوم نمودند، صد ها تن در شمال غرب آن کشور شاهد اعدام آن مرد بروز سه شنبه در ملای عام بودند.

بعد از آنکه طالبان در پاکستان یک مرد را به اتهام قتل دو برادر محکوم نمودند، صد ها تن در شمال غرب آن کشور شاهد اعدام آن مرد بروز سه شنبه در ملای عام بودند.

این اعدام نشان دهندۀ نفوذ طالبان در منطقۀ قبایلی وزیرستان جنوبی پاکستان میباشد که در جوار سرحد افغانستان قرار دارد.

اعضای طالبان دستان و چشمان محکوم را بسته نموده، وی را بیرون ساختند تا در ملای عام در شهر میرانشاه، به ضرب گلوله به قتل برسد.

بعد از فیصلۀ محکمۀ طالبان تا اقارب مقتول انتقام قتل را بگیرند، یکی از اقارب برادران مقتول قاتل را به به ضرب گلوله هلاک ساخت.

پاکستان عملیات متعدد نظامی را علیه تندروان طالب در مناطق قبایلی در شمال غرب آن کشور انجام داده است، ولی قوای نظامی تا هنوز در وزیرستان جنوبی عملیات نظامی را اجرا نکرده اند.

XS
SM
MD
LG