لینک های دسترسی

به آتش کشیدن تمثال رهبر میسحیان در افغانستان


به آتش کشیدن تمثال رهبر میسحیان در افغانستان

احتجاج کنندگان در شمال افغانستان تمثال پاپ رهبر مسیحیان جهان را بعد از آن به آتش کشیدند که دو سازمان امداد رسانی به تغیر دادن دین افغان ها متهم شده اند.

روز سه شنبه صد ها احتجاج کننده به جاده های مزار شریف سرازیر شده، شعار های "مرگ به امریکا" را سرداده، خواهان مجازات کارمندان دو سازمان امداد رسانی گردیدند.

حکومت افغانستان هفتۀ گذشته کار دو سازمان کشور های امریکا و ناروی را بعد از آن به تعلیق در آورد که آنها به تغیر دین مسلمانان به مسیحیت متهم شدند.

حکومت اعلام نمود که این ادعا ها را تحت تعقیب قرار داده، و هیچ سندی علیه هر دو سازمان در دست ندارد. هر دو سازمان این اتهامات را رد نموده اند.

تغیر دین از اسلام به مسیحیت در افغانستان غیر قانونی بوده و افرادیکه از دین اسلام برگشت مینمایند به مرگ محکوم میشوند.

XS
SM
MD
LG