لینک های دسترسی

هلاکت ۲۶ نفر از اثر انفجارات دوگانه در بغداد


مقامات عراق میگویند، انفجار دوبم تعبیه شده در موتر در بغداد باعث هلاکت حد اقل ۲۶ تن و جراحت بیش از ۵۳ تن دیگر شده است.

مقامات عراق میگویند، انفجار دوبم تعبیه شده در موتر در بغداد باعث هلاکت حد اقل ۲۶ تن و جراحت بیش از ۵۳ تن دیگر شده است.

پولیس عراق و کارمندان شفاخانه میگویند، این انفجارات به فاصله صرف چند دقیقه از هم بروز یکشنبه در نزدیک دفاتر بانک تجارتی عراق و یک اداره دولتی مسئو ل پخش کارت های هویت، صورت گرفت.

در یک واقعه دیگر، افسران پولیس اجساد متلاشی شدۀ چندین زن را بروز شنبه در ناحیه شرقی بغداد کشف کردند.

این واقعات به تعقیب یک سلسله از خشونت های صورت میگیرد که در روز های اخیر حد اقل ۲۰ نفر را هلاک ساخته است.

بعضی از مقامات هراس دارند که شورشیان ممکن است کوشش کنند دست آورد های اخیر امنیتی را با استفاده از مشکلات سیاسی متعاقب انتخابات ماه مارچ، از بین ببرند.

XS
SM
MD
LG