لینک های دسترسی

ناتو میگوید ١۴ شورشی را در ارزگان هلاک ساخت


ناتو میگوید ١۴ شورشی را در ارزگان هلاک ساخت

ناتو می گوید قوای ایتلاف در افغانستان چهارده شورشی را در جریان دو تصادم جداگانه در ولایت ارزگان کشته است.

مقامات می گویند یک گزمه قوای ایتلاف به روز یکشنبه پس از گلوله باری های اسلحه خفیف و ماشیندار ها ، کمک هوایی را برای سرکوبی شورشیان تقاضا نمود. در اثر حمله هوایی سه شورشی کشته شد.

در یک حادثه جداگانه، قوای ایتلاف پس از آنکه تشخیص نمود که در حدود پانزده تن از شورشیان گرد هم جمع شده بودند، باردیگر از نیرو های هوایی تقاضای کمک نمود. در این حمله یازده تن از شورشیان کشته شد.

ناتو همچنان تایید نمود که قوای آن در ولایت قندهار یکتن از کمک کننده گان طالبان را در منطقه ارغنداب دستگیر نمود.

این مرد اسلحه و تدارکات را برای عملیات قوماندانان طالبان در منطقه ، انتقال می داد. سه تن از همکاران وی نیز دستگیر شده اند.

XS
SM
MD
LG