لینک های دسترسی

برگزاری اولین جلسۀ پارلمان جدید عراق


برگزاری اولین جلسۀ پارلمان جدید عراق

سه ماه بعد از انتخابات پارلمانی بحث برانگیز عراق جلال طالبانی، رئیس جمهور آن کشور خواهان برگزاری اولین جلسۀ پارلمان جدید عراق بتاریخ ١۴ جون گردید.

سه ماه بعد از انتخابات پارلمانی بحث برانگیز عراق جلال طالبانی، رئیس جمهور آن کشور خواهان برگزاری اولین جلسۀ پارلمان جدید عراق بتاریخ ١۴ جون گردید.

سخنگوی رئیس جمهور این جلسه را روز سه شنبه، یک هفته بعد از آن اعلام نمود که محکمۀ عالی نتایج انتخابات پارلمانی را تصویب نمود.

تصویب محکمۀ عالی کامیابی ائتلاف غیر مذهبی تحت رهبری ایاد علاوی، صدراعظم سابق را تثبیت نمود و گام مهمی در تشکیل حکومت جدید تلقی میگردد.

هیچ گروه سیاسی در انتخابات هفتم مارچ قادر نگردید ١٦٣ کرسی را بدست آورد که برای تشکیل یک حکومت الزامی میباشد.

ائتلاف علاوی برندۀ ٩١ کرسی شده که نسبت به ائتلاف شعیه مذهب نوری المالکی، صدراعظم عراق دو کرسی بیشتر میباشد.

XS
SM
MD
LG