لینک های دسترسی

هلاکت حد اقل ۶۵ نفر در بم گزاری ها در پاکستان


مقامات در پاکستان می گویند در اثر دو بمگزاری در منطقهٌ قبایلی شمال غرب پاکستان بیش از شصت و پنج نفر کشته و بیشتر از یکصد و دوازده نفر زخمی گردیده اند.

مقامات در پاکستان می گویند در اثر دو بم گزاری در منطقهٌ قبایلی شمال غرب پاکستان اضافه تر از شصت و پنج نفر کشته و بیشتر از یکصد و دوازده نفر زخمی گردیده اند. مقامات می گویند زنان و اطفال نیز شامل این تلفات میباشند.

پولیس به روز جمعه گفت یک بمگزار انتحاری به سواری موترسایکل، در حالی حمله نمود که (رسول خان) یک مقام رسمی حکومت با یک کمیته صلح محل در قریه (یکه گوند) واقع در منطقهٌ قبایلی مهمند پاکستان ملاقات داشت. به تعقیب این حمله، یک انفجار دومی که گمان برده می شود از بم تعبیه شده در موتر بود، صورت گرفت.

ولی گزارش های ضد و نقیض در مورد تعداد بمگزاری ها داده می شود.

انفجارات بامدادی منجر به تخریب تقریباً هفتاد دکان گردید و عمله نجات در میان خرابه ها در جستجوی قربانیان بیشتر هستند. مقامات می گویند زندان محل نیز در جریان این انفجار تخریب گردیده و اضافه تر از بیست و هشت زندانی از آنجا فرار نموده اند.

این انفجارات زمانی صورت گرفت که مقامات در همان ساحه چوکی های معیوبین و کمک های دیگر را توزیع می نمودند.

مهمند، جزئی از مناطق قبایلی بدون قانون پاکستان است، جائیکه گمان می رود شورشیان طالبان و القاعده پنهان شده اند. قوای نظامی پاکستان عملیات های را در مهمند انجام داده اند ولی قادر نبوده که شورشیان را از آنجا خارج نمایند.

به روز جمعه یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان موضوع همکاری در مبارزه علیهٌ دهشت افگنی را با کارل لفن و جک رید سناتوران امریکائی در میان گذاشت.

گیلانی گفت پاکستان و امریکا در مورد ایجاد اعتماد بیشتر بین دو کشور باید جدی تر کار نمایند.

XS
SM
MD
LG